Engelli Bireylerin Paylaşım Platformu

Devletimizde sağlık kuruluşlarının belirlenmiş hakem heyetleri tarafından onay verilen rapor ile birlikte hastalığı tescillenen kişilere engelli statüsü verilmektedir. Bu durum kişinin yaşamında engelli statüsünde faydalardan yararlanmasına ve öncelikli durumların oluşmasını da beraberinde getirmektedir. Haksal ve hukuksal belirlenen durumlar anayasa ve kanunlar ile belirlenmiş olup, Engelli hakları kanunun belirli hükümleriyle kesin olarak korunmaktadır. Ülkemizde sayısı oldukça fazla olan engelli bireylerin yaşamlarını diğer kısıtlılığı bulunmayan bireyler gibi rahat bir şekilde sürdürebilmeleri için çeşitli kolaylıklar sağlanmıştır. Engellilere tanınan bu haklardan faydalanmaları içerisinde bulunduğu hastalıkları ile doğru orantılı olarak belirlenmiştir.

Engelli raporu alabilmek için Sağlık kuruluşları tarafından belirlenmiş olan engel durumunun yaşamına ne düzeyde sorun teşkil edebileceği ve kişi de nasıl bir olumsuzluk meydana getirdiği araştırılıp, incelenerek kararı verilmektedir. Bu karar neticesinde alınan rapor ile birlikte faydalanabileceği koşullar kişi için hayatında belirleyici olmaktadır. Engelli maaşından, Mülk sahibi olabilmeye kadar birçok husus altında kişinin ne derece ve ne düzeyde engelli olduğu tescillenip ona göre karar verilmiştir. Engelli maaşı alabilmek için öncelikle gerekli evrakların hazırlanarak en yakınınızda bulunan sosyal güvenlik kurumuna müracaat etmeniz gerekmektedir. Engelli maaşının miktarı ve ne kadar süre alınacağı gibi durumlar ön araştırma ve incelemeler neticesinde karar verilerek kişiye belirtilmektedir. Ayrıca diğer sosyal engelli yardımları da bu başvuru koşulları ile belirlenerek karar verilmektedir.